rinok2020_01.jpg
rinok03.jpg
rinok2020_02.jpg
bg2020_01.jpg
divadlo01.jpg
divadlo02.jpg
puncobranie.jpg
rinok01.jpg
rinok02.jpg
bg2020_02.jpg
previous arrow
next arrow

Centrum naša chalúpka

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Cieľom aktivít Centra Naša chalúpka je motivácia ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín robiť činnosti, ktoré oni sami považujú za dôležité a potrebné pre svoj život. Zmyslom našej práce je poskytnúť im priestor na sebarealizáciu. To znamená odhaliť ich silné stránky aj oblasti, v ktorých potrebujú podporu.

Usilujeme sa, aby každý hodnotil svoj život cez zmysluplné aktivity, s vedomím prijatia a s optimistickým pohľadom do budúcnosti okrem rozvíjania medziľudských vzťahov sa v komunite venujeme ergoterapii a tvorivým dielňam.


FB www

 

Reportáž v MTP

­