rinok2020_01.jpg
rinok2020_02.jpg
rinok03.jpg
bg2020_01.jpg
divadlo01.jpg
divadlo02.jpg
puncobranie.jpg
rinok01.jpg
rinok02.jpg
bg2020_02.jpg
previous arrow
next arrow

Milí užitoční priatelia,

naše občianske združenie funguje od roku 2019. Aj tento rok Vám dávame, naším užitočním podporovateľom, možnosť darovať nám 2% z dane.
Vaše peniažky nám pomôžu zorganizovať naše hlavné podujatia Jarný rínok, Baťovianská galuska, Baťoviansky rínok, Punčobranie. Taktiež môžu pomôcť k bežnej činnosti združenia.

Zdá sa Vám to zložité? Ak potrebujete pomôcť, napíšte nám. Pomôžeme s vypĺnením, odoslaním. Prípadne sa opýtajte Vašej účtovníčky, väčšina z nich to urobí za vás bez problémov. Pre nás je tento "papierový krok", krokom k ďalšiemu podujatiu aj s Vašou pomocou! ĎAKUJEME

2 % pre OZ

Názov: UŽITOČNÍ ĽUDIA o.z
Sídlo: Nádražná 889/12, 958 01  Partizánske, Slovenská republika
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52317307
IBAN SK97 1100 0000 0029 4407 1657

Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

    Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov pdf najneskôr do 15. februára 2024.

    Následne vyplňte editovateľný formulár:

Vyhlásenie PDF

Vyhlásenie online

Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %/3 % z vašej zaplatenej dane.

    Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad do 30.4.2024.

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

    Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane

    Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.

    DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

     V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.


Potrebné tlačivá:

Daňové priznanie FO typ_A.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_A

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_FO_typ A.pdf


Daňové priznanie FO typ_B.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_B

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_ FO_typ B.pdf

    Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!

    Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

    Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.


* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.


Potrebné tlačivá:
Daňové priznanie PO.pdf alebo online: Daňové priznanie_PO

Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov_PO.pdf

Ako využívame Vaše 2 % z dane

2 % z dane sú pre nás veľmi dôležité, pretože na rozdiel od štátnych zdrojov či grantových prostriedkov s nimi môžeme ihneď disponovať. Dokážeme financovať chod občianského združenia. Nespornou výhodou nezávislých finančných zdrojov pri ogranizácií podujatí sú platby za položky ktoré majú limity pri grandových schémach (napr. honoráre, phm,...)

­